Oslo Kommune "1000 og en dag"

Foto Sebastian S. Bjerkvik

Byrå Maskinen